História predpisu 487/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.12.2008 -