História predpisu 517/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2009 - c6-r1/2009 Z. z.