História predpisu 53/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.2008 -