História predpisu 530/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.2008 -