História predpisu 535/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2009 - 24.05.2010
3.25.05.2010 -