História predpisu 540/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.12.2008 -