História predpisu 597/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.12.2008 -