História predpisu 598/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.2008 - 14.01.2009
3.15.01.2009 -