História predpisu 61/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2008 -