História predpisu 82/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2008 - 31.07.2012