História predpisu 93/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2008 -