História predpisu 102/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.03.2009 -