História predpisu 136/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.04.2009 -
3.15.10.2015 - 248/2015 Z. z.