História predpisu 142/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2009 - 31.05.2010