História predpisu 143/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2009 -