História predpisu 160/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.05.2009 -