História predpisu 163/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.05.2009 -