História predpisu 205/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.05.2009 -