História predpisu 214/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.06.2009 -