História predpisu 245/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.06.2009 -