História predpisu 256/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.06.2009 -