História predpisu 266/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.07.2009 -