História predpisu 278/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2009 -