História predpisu 29/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.02.2009 -