História predpisu 311/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2009 - 31.12.2009
3.01.01.2010 -