História predpisu 343/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.08.2009 -