História predpisu 382/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2009 -