História predpisu 389/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.2009 - 31.12.2013