História predpisu 409/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.10.2009 -