História predpisu 420/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2009 - 30.04.2013