História predpisu 449/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.2009 -