História predpisu 452/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.11.2009 - 29.09.2013