História predpisu 463/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2009 -