História predpisu 465/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2009 - 31.12.2012
3.01.01.2013 -