História predpisu 469/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2009 - 30.06.2011
3.01.07.2011 -