História predpisu 498/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.2009 -