História predpisu 515/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.12.2009 -