História predpisu 526/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.12.2009 -