História predpisu 533/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.12.2009 - 31.12.2009
3.01.01.2010 -