História predpisu 570/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2010 - 31.12.2010
3.01.01.2011 -