História predpisu 588/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2010 -