História predpisu 60/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2009 -