História predpisu 66/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2009 - 30.06.2009
3.01.07.2009 -