História predpisu 70/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2009 -