História predpisu 85/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2009 - 31.07.2011