História predpisu 89/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.03.2009 - 31.12.2009