História predpisu 114/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2010 - 31.08.2010
3.01.09.2010 -