História predpisu 120/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2010 -