História predpisu 134/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2010 -