História predpisu 162/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2010 - 19.07.2011